ShopDotKich.Net Chuyên Bán Acc Đột Kích Có Thông Tin và Không Thông Tin. Uy Tín là trên hết.Làm Ăn Lâu Dài Nha

​ShopDotKich.Net

 

SDT HỖ TRỢ: 01218001287

 

 ShopDotKich.Net Thông Báo Cho AE Shop Đây
Hiện Tại Rất Có Nhiều Tình Trạng Lừa Đảo Card Và Nick Của AE Nên AE Hãy Cận ThậnKhi GD Nha   . 
Yahoo :  Shopaccspeed@yahoo.com.vn (Admin)
SDT HỖ TRỢ: 01218001287
Shop Chĩ giao dịch 3 Loại card : Viettel ; Mobi ; VinaPhone
Hình Thức Giao Dịch : Card Bằng ACC ( Qui Định Rõ )
Thứ 1 : Bên Mua  : Đọc Số thứ tự Acc 
Thứ 2 : Bên Bán  : Kiễm Tra ,Và trả lời acc còn hay đã bán 
Thứ 3 : Bên Mua : Đọc seri và mã thẻ
Thứ 4 : Bên Bán : Nhận Thẻ ,Nạp Thành Công, giao acc
 
Những Tài Khoản AE Cân Nhắc Trước Khi Mua
Shop Không Ép Buộc Phãi Mua
Có Vấn Đề Về Mất Tài Khoản Thì Tự Chịu ( Không Rép Nhãm )
Mua Thì Tự Chịu Trách Nhiệm..Mắc Công Chũi Rũa Lừa Đảo Mệt :) 

SDT HỖ TRỢ: 01218001287


ACC CF Free:

kimtinhlss                                                             DKMmay123

lozl74                                                                     loz123

sonseled                                                               Thong1996

thanhcanh.001                                                      Thanhtrut123

liu_bei2010                                                          q01646194653

phuong _vipma                                                     123123az

tuan_199777                                                        Anhnam123

huavanvu                                                              Linhbg97

da_tinh454                                                           dang00hp

thuacuocdoi.1                                                      Anhnam123

fairytail125                                                          Nhi01218001287

smr44442                                                             Aa123456

sieukhatsung                                                       M0tdoisniper

hi3n_love_cf                                                        01665017669Zz

laitheanh1987                                                      anhvan1425

lucns77                                                                Dkmdunghoi1

huy_tn_1999                                                       Anhlaga123 

nho_con19996                                                     Dh0969422380

hoanghuan_cf                                                      Hoang8Huan7

boomparty6                                                         Tam0167890

anhhanoi_147                                                      DVAELHP1